Jesenický týdeník Online Jesenický týdeník
Dnes je čtvrtek 08.12.2022 16:47, jste 17582038. návštěvník přihlášený jako guest.

Internetová kavárna a klub Plíživá kontraInternetová kavárna a klub Plíživá kontra
 

Památník obětem 1. světové války v Bílém Potoku

10. září tohoto roku uběhlo 100 let od slavnostního odhalení a vysvěcení pomníku obětem 1. světové války v Bílém Potoku.

Bílý Potok - Památník věnovaný obětem 1. světové války od Engelberta Kapse stojí na návsi před místním kostelem sv. Vavřince. Jedná se o válečný hrob bez fyzických ostatků obětí války. Lze jej proto charakterizovat jako symbolický pomník (dále jen „pomník“). Předmětný pomník je zdařilým uměleckým sochařským dílem význačného sochaře, které je zároveň dokladem piety k padlým vojákům 1. světové války. Kvalitně provedený památník se dochoval téměř intaktně zachovaný, jedná se kvalitní dílo s prvky realismu a naturalismu. Pomník vytvořil a věnoval sochař Engelbert Kaps v roce 1922 obci Bílý Potok jako pietní místo k uctění památky padlých a nezvěstných 42 občanů obce Bílý Potok a osady Hamberk v 1. světové válce. Tato informace byla vyhledána ve Státním okresním archivu v Jeseníku, a to v Protokolu ze zasedání obecního představenstva uskutečněného v roce 1922. Pomník byl slavnostně odhalen a vysvěcen 10. září téhož roku. Jde o umělecké dílo vysoké přes 5 m. Památník věnovaný obětem 1. světové války v Bílém Potoku je vlastně umělecky ztvárněným svazkovým sloupem vyzdviženým na piedestal, namísto hlavice vrcholí miskou, či kalichem pro věčný oheň.  Připomíná obelisk, přestože se k vrcholu tvarově proměňuje a není zhotoven z jednoho kusu kamene. Jde o šestihran, jehož tři protilehlé strany jsou ve stoupajících pásech vyzdobeny reliéfy s válečnou tematikou. Téma je zpracováno ve sledu otáčejícím se v kruhu. První pás zobrazuje podstatu života, zesílený akcent je kladen na matku ochranitelku rodiny. Následující pás zobrazuje tutéž matku, jejíž muži odcházejí do války. Poslední pás vypovídá jen o utrpení a všudypřítomné smrti v boji. Podstavec je ozdoben nápisy vzdávajícími hold hrdinům, kteří položili život za vlast v 1. světové válce, a křesťanskými symboly v podobě vavřínového věnce, které jsou výchozími body stoupající reliéfní výzdoby památníku. Dokončení na straně 4 Památník obětem 1. světové války v Bílém Potoku Dokončení ze strany 3 V duchu dobového výtvarného pojetí opájejícího se povrchy a barvou přírodních materiálů a jejich kombinací volil sochař pro nejohroženější části památníku – podstavec, římsy a kalich – odolnou jesenickou žulu šedého zabarvení. V kontrastu se šedým kamenem mělo vyniknout dílo modelované ze žlutého, patrně miletínského pískovce, doplněné deskami ze sněhobílého mramoru se zlacenými nápisy. Na podstavci je dedikační nápis, který v překladu zní: „Hrdinným obětem světové války 1914–1918 (věnuje) obec Bílý Potok (roku) 1922.“ 42 padlých a nezvěstných občanů mělo domovské právo v Bílém Potoku, byli německé národnosti a podléhali branné povinnosti v rakousko – uherské armádě, v jejichž jednotkách padli v letech 1914–1918. Často shodná příjmení padlých vojáků dokládají, že leckterá rodina oplakávala i více než jen jednoho mrtvého. Dne 17. června 2016 byl pomník obětem 1. světové války v Bílém Potoku prohlášen Ministerstvem kultury kulturní památkou. V lednu 2017 požádalo město Javorník o dotaci Ministerstvo obrany České republiky v dotačním programu „Zachování a obnova historických hodnot – zabezpečení péče o válečné hroby v roce 2018“. Ministerstvo obrany žádost schválilo a přispělo částkou 787 000 Kč, celková výše kompletní opravy činila 984 000 Kč. Město Javorník investovalo 197 000 Kč. Rekonstrukce pomníku proběhla v době od 18. dubna do 25. září 2018. Na rekonstrukci se podílely firmy pana MgA. Jakuba Gajdy, Ph.D. z Ostravy, pana MgA. Jaroslava Křížka a Jiřího Sumce z Javorníka. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo 26. září 2018 za přítomnosti představitelů města Javorník, občanů Bílého Potoka a Javornické dělostřelecké gardy. Cílem realizace opravy bylo zachovat historické a kulturní dědictví města a zachránit památku místního významu. Současně tímto chtělo město Javorník připomenout významné výročí v dějinách lidstva - 100 let od konce 1. světové války. Valentin Tvarůžka, občan Bílého Potoka


Valentin Tvarůžka, občan Bílého Potoka, kategorie: Zpravodajství, číslo: 40, ročník: 32, rok: 2022, zobrazení: 335

Diskuze nad článkem:

Zpět


 
Inzerce
6JCH http://www.fler.cz/ptak-skrivan
8FACEBOOK JT
Řádková inzerce
Společenská kronika
Za kopcem
Ročník: 32, Číslo: 48
Ženy Gamaspolu převálcovaly Baník i Slavii Praha - 1x
I. anketa
Jesenická nemocnice - věc veřejná
graf
II. anketa
Z klasického týdeníku
Den dětí v Javorníku proběhl tentokrát ve sportovním stylu - 6305x
Jeseničtí karatisté se na mistrovství Evropy neztratili - 5550x
Běh pro válečné veterány - 5525x
Úctyhodný věk a dobrý skutek - 5229x
Trochu jiná škola - 5104x
Nejčtenější články
STATISTIKA, KTERÁ NEPOTĚŠÍ - 6344x
"Chtěl bych se dožít toho, že ve Strakovce bude sedět česká vláda, která bude myslet na české lidi," řekl v Klubu Plíživá Kontra Ivan Vyskočil - 4912x
JAW Studio
Tento web neuchovává data návštěvníků.