Jesenický týdeník Online Jesenický týdeník
Dnes je čtvrtek 08.12.2022 16:33, jste 17581978. návštěvník přihlášený jako guest.

Internetová kavárna a klub Plíživá kontraInternetová kavárna a klub Plíživá kontra
 

Co jste se v „Našem městě“ nikdy nedočetli

Přinášíme krátký a neúplný výčet „úspěchů“ radnice pod vedením starostky Zdeny Blišťanové. Tato malá inventura by měla být protipólem jejího rozhovoru se svou podřízenou tiskovou mluvčí (nepříjemné otázky vyloučeny!) v posledním vydání „Naše město“, které zneužila pro svou předvolební agitaci.

Transparentnost </p>

V listopadu 2018 starostka Blišťanová na otázku JT, na co nového a příjemného se občané pod vaším vedením mohou těšit, odpověděla: „Především otevřenost a transparentnost. Nechceme dělat věci za zavřenými dveřmi a spolupracovat s podivnými, účelově vytvořenými firmami. Chceme, aby občané měli pocit, že jejich problémy řešíme, aby za námi s jakýmkoliv problémem mohli přijít.“ Skutečnost? Za tři týdny členové SPD napsali: „Nové vedení města slibovalo, a to i ústy starostky paní Blišťanové, otevřenost ke spolupráci všech politických subjektů které voliči svými hlasy poslali do zastupitelstva. Zní to dobře a jako by tím měly začít avizované “nové časy“ v práci zastupitelstva. Vážná trhlina tohoto záměru se ovšem objevila už na začátku. Jako členové SPD (koalice SPD a SPOZ má v zastupitelstvu dva členy) vznášíme otázku, dle jakých kritérií byli jmenováni členové odborných komisí a proč o těchto kritériích nebyli informováni naši zastupitelé? Pouhé oznámení jmen nových předsedů a členů odborných komisí je v jasném rozporu s opakovanými prohlášeními paní starostky včetně toho na ustavujícím zastupitelstvu o spolupráci a otevřenosti.“ Ihned po volbách začala nová radnice cenzurovat přenosy ze zasedání zastupitelstva, prý GDPR. Jako by nevěděli, že samospráva a státní správa byla vyjmuta z placení pokut za porušení nesmyslného GDPR. Později vedení radnice zrušilo pravidelné tiskové konference, přijalo tzv. pracovníka vztahů k veřejnosti, tedy tiskového mluvčího Lucii Musialovou, ktera neodpovídala na dotazy ani emaily JT a dokonce utajovala termíny nepravidelných tiskových konferencí. Starostka zavedla systém audience – pokud s ní chcete o něčem mluvit, počkáte si 2-3 měsíce jako například Trio Akritidis, který s ní chtěl řešit problém divokých záchodků pod svými okny. Asi po vzoru obce Kobylá nová jesenická radnice v rozporu s politickou kulturou nenabídla opozici žádné místo šéfa komise či výboru. Navíc zvedla počet komisí ze 7 na 9. Odborník na turistický ruch Tomáš Rak, přestože projevil zájem pracovat v komisi, nedostal šanci.</p>

Řádný hospodář</p>

V prosinci 2018 Jeseník vystoupil na základě iniciativy místostarosty Tomáše Vlazla a radního Lukáše Morávka ze Sdružení lázeňských míst ČR a ušetřil 26000 ročně! Zavřeli si tak cestu ke krajské podpoře. Na výčet zbytečně vynaložených peněz zde není místo. Za všechny jen ty největší – zbytečný a předem prohraný soud Technických služeb Jeseník za 5 mil., kluziště, městská policie 4 mil. ročně, nabobtnání počtu úředníků z 127 na 141, i když rok neměli co dělat atd.</p>

Rekonstrukce IPOSu</p>

Vyjasnit si budoucnost ohledně setrvání pracovníků úřadu práce a České správy sociálního zabezpečení v budově IPOS bylo hlavním tématem jednání města Jeseníku s představiteli Ministerstva práce a sociálních věcí. Oběma složkám tohoto ministerstva mělo vypršet v červenci 2019 nájemní smlouva s městem. Nové vedení co by střed světa začalo mustrovat pražské úředníky formou otevřených dopisů a zavřelo si tak další dveře. </p>

Městská policie Jeseník</p>

Na jiném místě tohoto vydání zveřejňujeme celou problematiku podrobně. Zmíníme jenom křivácké způsoby, kterými starostka nejprve nutila k rezignaci tehdejšího ředitele MP Jeseník, aby pak ani nedostal šanci se obhajovat na zasedání městské rady. A neuvěřitelnou 15 minutovou dehonestaci Táborského na zasedání zastupitelstva, které ho odvolalo. Na základě diletanských chyb ve výpovědích, které Táborský obdržel, mu muselo město nabídnout dohodu, aby případný soud kvůli těmto chybám neprohrálo. Samozřejmě nevýhodnou pro město.</p>

Absolutní moc</p>

K 01.10.2019 rezignoval na funkci tajemník MěÚ Libor Látal. K tomu v JT č.42 vyšel článek, který pro svou nadčasovost zopakujeme: „Světlá nebo temná strana Síly? Ještě nikdo neměl v novodobé historii města Jeseník tolik moci jako současná starostka Zdeňka Blišťanová – je starostka a současně tajemnice úřadu a má volební stranu, která sama ovládá celé zastupitelstvo. Je to dobře nebo špatně? Za této situace by měla být hračka ovlivnit úspěšné směřování celého města. Například Martin Škoda z její volební strany smysluplně navrhoval zasedání městského zastupitelstva každý měsíc, aby projednávaných bodů bylo méně a bylo na ně více času. Navíc by se vycházelo rychleji vstříc žádostem občanů. Dnes mohou čekat na projednávání i půl roku. Dále požadoval, aby se zasedání konalo od 17 hodin, protože většina zastupitelů i občanů musí chodit do práce a ne každý si může pustit v pracovní době internet. Opatření, které by nikoho nic nestálo a vše by se zpružnilo. Za současné konstelace moci jen formalita. Nebo tolik kritizované zveřejňování smluv až od částky 10000 Kč. Asi nikoho nepřekvapí, že se spousta zakázek dělí právě tak, aby částka nepřevýšila 10000 Kč a nebyla tak kontrola nad veřejnými výdaji. Stačí jeden přímý pokyn tajemníka (starostky) a nová radnice bude mít tolik transparentnosti, o které se jí ani nesnilo. Nebo snížení počtu zastupitelů pro příští období. Každému je jasné, že 25 zastupitelů přináší jen mlčení. Zastánci se ohánějí demokracií, ale ta s tím nemá nic společného. Finanční úspory nejsou až tak velké, ale kvalita zastupitelského sboru by se mohla skokově zvýšit a s tím i kvalita rozhodování. Na programu by mělo být i snížení počtu úředníků a zkvalitnění jejich práce. A tak bychom mohli pokračovat dlouho. Výmluvy na nedostatek pravomocí či moci dnes neplatí. Na druhé straně se třeba budou lépe a jednodušeji utrácet peníze, nabírat kamarádi do úřednických funkcí a přihrávat zakázky spřáteleným firmám. Podlehne nová radnice tomuto pokušení? Bude mít starostka / tajemník/ odvahu zůstat na světlé straně Síly? Pokud ne, bude jasné, že u lizu zase jen jedna parta vystřídala druhou.“ Hádejte, jak to dopadlo. </p>

Síť 5G v Jeseníku</p>

Typický aktivismus místostarosty Tomáše Vlazla vyšuměl. Měli jsme určovat trend pro celou republiku, ale platit to měl někdo jiný. Byli jsme pár dní slavní a kde je technologická výhoda nebohého města Jeseník řízeného aktivisty? V únoru 2022 nám k 5G séti generální ředitel Fenix Group Cyril Svozil řekl: „5G jsme odpískali, protože se v našich podmínkách neprokázaly žádné výhody tohoto řešení.“ Ale jeden přínos toto plácnutí do vody mělo. Odhalilo, jak je na tom nové vedení města s demokracií, kterou neustále vzývá a bere do úst. O zavádění nevyzkoušené 5G sítě nerozhodovala ani komise pro rozvoj města, ani městská rada a dokonce ani městské zastupitelstvo. A občanů se samozřejmě také nikdo neptal. „Demokraticky“ to rozhodl absolvent jesenického gymnázia, toho času místostarosta města. A když se začali občané bránit na zasedání zastupitelstva, starostka Blišťanová jim odebírala slovo a posílala na ně městskou policii! </p>

Technické služby Jeseník</p>

Zkušený manager Jaroslav Ryčl musel uvolnit místo ředitele Technických služeb Jeseník (TSJE), aby na ně mohl bez výběrového řízení nastoupit bývalý právník města Jeseník Patrik Tomáš Pavlíček, který o řízení lidí a o provozu takové firmy neměl ani tušení. A ihned začaly tlaky, aby se vypořádal s minulým vedením a začal nakupovat zbytečnosti. V tomto případě nové “světové“ parkomaty, u kterých byl rovněž znám předem dodavatel. Připomeňme, že městská rada je současně valnou hromadou technických služeb, takže může rozhodovat o všem. Ale jenom, když se to hodí. TSJE se začaly soudit se dvěma členy minulého představenstva - o náhradu škody ve výši 26.687.000,- Kč. Aby do toho nebyla vtažena starostka Blišťanová, která byla po téměř celou dobu u přípravy wellness centra, žaloba se týkala jen závěrečného formálního schválení. Prvoinstanční soud dne 14. dubna 2021 městská firma prohrála a podle rozsudku měla zaplatit žalovanému Romanu Kalousovi náklady řízení v částce 1.137.109,60 Kč a žalované Dagmar Ponechalové pak 7.183 Kč. Ve čtvrtek 3. června 2021 se TSJE odvolaly zaplacením dalšího soudního poplatku 1,33 milionu korun. Odvolací Vrchní soud Olomouc zasedal 20. října 2021. Po krátkých závěrečných řečech a krátké přestávce senát potvrdil rozsudek prvoinstančního soudu. Účet pro technické služby za toto dobrodružství se s náklady na právníky a soudními poplatky vyšplhal k 5 mil. Kč. Samozřejmě bez jakékoliv osobní odpovědnosti kohokoliv. Roman Štencl, současný předseda představenstva, později prohlásí něco ve smyslu, že se jednalo o zajímavou zkušenost... Pokračování příště (ma)


ma, kategorie: Zpravodajství, číslo: 36, ročník: 32, rok: 2022, zobrazení: 119

Diskuze nad článkem:

Zpět


 
Inzerce
6JCH http://www.fler.cz/ptak-skrivan
8FACEBOOK JT
Řádková inzerce
Společenská kronika
Za kopcem
Ročník: 32, Číslo: 48
Ženy Gamaspolu převálcovaly Baník i Slavii Praha - 1x
I. anketa
Jesenická nemocnice - věc veřejná
graf
II. anketa
Z klasického týdeníku
Den dětí v Javorníku proběhl tentokrát ve sportovním stylu - 6305x
Jeseničtí karatisté se na mistrovství Evropy neztratili - 5550x
Běh pro válečné veterány - 5525x
Úctyhodný věk a dobrý skutek - 5229x
Trochu jiná škola - 5104x
Nejčtenější články
STATISTIKA, KTERÁ NEPOTĚŠÍ - 6344x
"Chtěl bych se dožít toho, že ve Strakovce bude sedět česká vláda, která bude myslet na české lidi," řekl v Klubu Plíživá Kontra Ivan Vyskočil - 4912x
JAW Studio
Tento web neuchovává data návštěvníků.