Jesenická výzva II
Jesenický týdeník Online Jesenický týdeník
Dnes je pátek 20.05.2022 22:02, jste 16354646. návštěvník přihlášený jako guest.

Internetová kavárna a klub Plíživá kontraInternetová kavárna a klub Plíživá kontra
 

Jesenická výzva II
OHK Jeseník,

Stanovisko k úvahám o lock-downu průmyslových aktivit.


Jesenická výzva II

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR je stále častěji zmiňována možnost tzv. úplného lock-downu, tedy včetně úplného omezení průmyslových aktivit.
Velmi vážně a s plnou zodpovědností chceme před tímto nedomyšleným fatálním krokem varovat.
Obecně lze říci, že lock-downy v žádné zemi světa nevedly k dlouhodobému zlepšení situace, a to i přes jejich opakování. Zlepšení nastolila pouze rychlá vakcinace obyvatel, aktivizace nemocničních kapacit, nastavení hygienických opatření a mohutné testování obyvatel, trasování a rychlá eliminace nakažených osob do karantény (Izrael, Srbsko, Jižní Korea).
Je potřeba zdůraznit, že v žádné zemi světa nedošlo při lock-downech k uzavření průmyslových firem a jen velmi málo zemí dlouhodobě uzavřelo školy.
ČR by tak byla v případě přijetí takovéhoto opatření první zemí pouštějící se do tohoto experimentu s naprosto nepředvídatelnými důsledky.

U lock – downu průmyslových aktivit by tak již nebyly v sázce pouze osobní tragédie a ekonomický propad obdobný lock-downu služeb, došlo by k narušení a rozvalu složitých dodavatelsko-odběratelských řetězců a k vytlačení českých firem z mezinárodního obchodu, a to v mnoha případech nevratně. Čeští dodavatelé by tak byli v důsledku nespolehlivosti nejen penalizováni astronomickými částkami, ale i zcela nahrazeni dodavateli z jiných zemí.
V 90. letech se českému průmyslu podařilo velmi rychle přeorientovat na nové trhy, to však bylo hlavně díky velmi nízkým výrobním nákladům a z toho vyplývající vysoké konkurenceschopnosti. Tato výhoda však již dnes neexistuje, a naopak musí čeští výrobci na světových trzích čelit levnějším konkurentům zejména z Asie. Za této situace by tak byla ztráta zákazníků naprosto fatální a vedla by k dlouhodobému významnému poklesu jejich schopností a aktivit včetně tvorby bohatství!
I současná krize prokázala, že právě zdravá struktura průmyslu je nejlepší pojistkou proti ekonomickým propadům. V případě úplného lock-downu lze očekávat masivní propad tvorby bohatství s následným poklesem až pádem životní úrovně obyvatel, kvality veřejných služeb včetně zdravotnictví a školství. Tato situace by vedla k nebývalému odlivu mozků z ČR a k přetvoření země v ekonomickou kolonii jiných úspěšnějších zemí.
Patříme mezi 30% šťastných zemí, kde můžeme debatovat o tom, zda je hodnota lidského života „nevyčíslitelná“, těch 70% zemí takovou výhodu nemá a v mnohých zemích se hodnota života pohybuje v řádech několika dolarů. Rozdíl mezi oněmi 30% a 70% je právě a jen ve schopnosti vlastní vnitřní organizace, struktuře národního hospodářství a efektivitě tvorby bohatství. Tento rozdíl není jednou a pro vždy daný a snadno se může stát, že o tuto výhodu může země vlastní nezodpovědností přijít (viz Rhodesie/Zimbabwe, bývalá nejbohatší země a Perla Afriky, či Venezuela, bývalý nejbohatší stát Jižní Ameriky).
Nemáme právo předpokládat, že hodnota našich životů je vyšší než hodnota životů našich dětí či vnoučat! Nemáme právo je zatížit našimi nezměrnými dluhy a rozvrácenou ekonomikou země! Uzavření průmyslu, nevratná ztráta zahraničních kontaktů a zákazníků by byla zcela jistě přesně takovým krokem!
V Jeseníku dne 3.3. 2021

Ing. Cyril Svozil
majitel a ředitel holdingu Fenix Group
1 místopředseda představenstva OHK Jeseník + ostatní KHK a OHK


OHK Jeseník, 12.3.2021 16:32, zobrazení: 10843

Diskuze nad článkem:

Zpět


 
Inzerce
6JCH http://www.fler.cz/ptak-skrivan
8FACEBOOK JT
Řádková inzerce
Společenská kronika
Za kopcem
Ročník: 32, Číslo: 19
I. anketa
Jesenická nemocnice - věc veřejná
graf
II. anketa
Z klasického týdeníku
Připomenutí - 5x
VZPOMÍNÁME - 4x
Představujeme novou tvář jesenické kultury - 4x
ZEMŘEL VELKÝ IDEALISTA - 4x
Jesenická starostka bude kandidovat na prezidentku - 3x
Nejčtenější články
Výše finanční ztráty technických služeb může být o třetinu vyšší! - 10150x
Na nesmyslné soudy peníze jsou, ale na likvidaci odpadu ne? - 9564x
Policie prošetřuje podnět na praktiky vedení města Jeseník - 8652x
TUNEL NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH - 7711x
Technické služby se soudí dále - 6604x
JAW Studio
Tento web neuchovává data návštěvníků.