Technické služby Jeseník žalují část bývalého představenstva. Požadují téměř 27 mil.korun!
Jesenický týdeník Online Jesenický týdeník
Dnes je neděle 05.12.2021 22:14, jste 15542457. návštěvník přihlášený jako guest.

Internetová kavárna a klub Plíživá kontraInternetová kavárna a klub Plíživá kontra
 

Technické služby Jeseník žalují část bývalého představenstva. Požadují téměř 27 mil.korun!
Miroslav Chovanec,

Příčinou žaloby na Romana Kalouse a Dagmar Ponechalovou je rekonstrukce městského koupaliště a vybudování nového wellness v budově koupaliště. Současná starostka Zdeňka Blišťanová, která byla u všeho od začátku, žalovaná není.


Technické služby Jeseník žalují část bývalého představenstva. Požadují téměř 27 mil.korun!

Jeseník - Žalobu Technických služeb Jeseník (TSJE) podala 29. září 2020 šumperská advokátní kancelář na základě plné moci podepsané předsedou současného představenstva TSJE Romanem Štenclem. Přesné znění: “Žaloba o náhradu škody ve výši 26.687.000,- Kč s příslušenstvím”. V úvodním popisu nároku je uvedeno: “Žalobce se touto žalobou domáhá náhrady škody, způsobené žalobci tím, že žalovaní jako bývalí členové představenstva žalobce přijali rozhodnutí o realizaci investice, realizované formou veřejné zakázky s názvem ”Stavební práce v budově jesenického koupaliště", přičemž při přijímání rozhodnutí o realizaci této investice porušili zákonné povinnosti výkonu funkce s péčí řádného hospodáře, čímž žalobci vznikla škoda ve výši 26.687.000,- Kč.“
Podle výpisu z obchodního rejstříku se Roman Kalous stal předsedou představenstva 22. října 2015. Téhož dne byl zapsán místopředseda Milan Marcinov a člen představenstva Zdeňka Blišťanová, současná starostka. Blišťanovou nahradila 19.dubna 2017 Dagmar Ponechalová. Marcinov byl místopředsedou představenstva až do 30. ledna 2019. Akce se samozřejmě nepřipravovala až po té, co z představenstva odešla tehdejší místostarostka Blišťanová, ale minimálně rok před tím.
O rekonstrukci koupaliště s novým wellness však nerozhodovalo jen představenstvo. Dne 26. června 2017 se konalo 17. zasedání Zastupitelstva města Jeseník, na němž zastupitelstvo usnesením č. 792 vzalo na vědomí zprávu o činnosti TSJE. Tato zpráva byla součástí důvodové zprávy TSJE z 15. června 2017 s ekonomickou rozvahou k plánovanému provozu wellness v budově koupaliště.
26. června 2017 rovněž zasedala 103. rada města, která je současně valnou hromadou městské firmy TSJE. Svým usnesením č.3094 rozhodla hlasy šesti členů o realizaci akce dle předložené projektové dokumentace a důvodové zprávy: „Rada města Jeseníku, které je jediným akcionářem společnosti Technické služby Jeseník a.s., se sídlem O. Březiny 168, 790 01 Jeseník, IČ: 64610063, při výkonu působnosti nejvyššího orgánu - valné hromady společnosti - ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, rozhodla dle důvodové zprávy, takto: Schvaluje realizaci investiční akce „Stavební úpravy v budově jesenického koupaliště“ dle předložené projektové dokumentace.“ Kromě omluveného Petra Procházky byli dle prezenční listiny přítomni Adam Kalous, Zdeňka Blišťanová, Jana Konvičková, Jiří Juráš, Miroslav Hrdlička a Roman Kalous. Všichni jmenovaní hlasovali pro předloženou důvodovou zprávu, kde se uvádí, že představenstvo i dozorčí rada TSJE doporučují realizaci Stavebních úprav v budově jesenického koupaliště a současně, z titulu významné investiční akce, žádají radu města v působnosti valné hromady TSJE o schválení její realizace.
Každopádně je žaloba velmi zvláštní hned z několika důvodů. Je namířena jen na některé aktéry, což zavání účelovostí či politickým bojem. Jedná se o občansko-právní (civilní), nikoliv trestně-právní spor, což je u tak vysoké údajné škody rovněž zvláštní. Celá rekonstrukce je navíc opepřena dotací, kterou na ni město obdrželo. Naše redakce bohužel zatím nemá žalobu k dispozici, takže nevíme, jak byla požadovaná částka vyčíslena. Celou kauzu budeme podrobně sledovat.


Miroslav Chovanec, 7.12.2020 11:14, zobrazení: 12410

Diskuze nad článkem:

Zpět


 
Inzerce
6JCH http://www.fler.cz/ptak-skrivan
8FACEBOOK JT
Řádková inzerce
Společenská kronika
Za kopcem
Ročník: 31, Číslo: 47
I. anketa
Jesenická nemocnice - věc veřejná
graf
II. anketa
Z klasického týdeníku
VZPOMÍNÁME - 7x
Oběť silného větru - 6x
Policejní deník - 6x
Socha Rudoarmějce se stěhuje do České Vsi - 6x
Výsměch - 5x
Nejčtenější články
V JESENÍKU JE NEJDRAŽŠÍ PARKOVNÉ NA SEVER OD OLOMOUCE - 11001x
JESENÍK ODMÍTL DOTOVAT SOUKROMÉ PODNIKÁNÍ - 10921x
CHCE VEDENÍ MĚSTA JESENÍK ZLIKVIDOVAT TURISTICKÝ RUCH? - 10612x
Za žalobce chodí jen advokát - 9992x
Další morální selhání starostky Blišťanové - 9456x
JAW Studio
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 obrazových bodů a 16 bitovou barevnou hloubku (HiColor)