Jesenický týdeník Online Jesenický týdeník
Dnes je úterý 23.04.2024 01:20, jste 20533034. návštěvník přihlášený jako guest.

Internetová kavárna a klub Plíživá kontraInternetová kavárna a klub Plíživá kontra
 

WINTER SURVIVAL 2024

Foto - V závěru ledna letošního roku byly v ČT a denním tisku podávány průběžné zprávy o Mezinárodním mistrovství Armády České republiky v zimním přírodním víceboji „Winter Survival“.

WINTER SURVIVAL 2024

Ovčárna pod Pradědem – Dne 1. února se uskutečnilo slavnostní ukončení mistrovství a vyhlášení výsledků u Vojenské zotavovny Ovčárna pod Pradědem. Na závěrečném nástupu bylo 57 soutěžících vojáků, tvořících 19 tříčlenných družstev. Ze zahraničí to byla družstva Slovenska, Litvy, Belgie, Slovinska, Polska a Francie. Z tuzemských družstev to byla A Log A Stará Boleslav, VP Praha, A Log B Stará Boleslav, 7. mb Hranice, UO Brno, 21. zTL Čáslav, 13. dp Jince, 53. pPz EB Opava, 71. mpr Hranice, KVV Brno, 43. vp Chrudim, 22. zVrL Náměšť n.o. a 49. mpr. Tábor.

A co to vlastně je „survival“? Je to schopnost přežít v obtížných podmínkách a nebezpečných situacích. Winter Survival pak je vytrvalostní víceboj simulující činnost vojenské hlídky v neznámém zimním horském terénu. Ověřuje dovednost vojáka kdy si musí každý najít v dané situaci své řešení a musí si vystačit pouze s vlastními silami a nesenými prostředky.

Soutěž probíhala ve čtyřech dnech. V prvém soutěžním dni absolvovali závodníci disciplíny – terénní sjezdy ((vítěz 13. dp Jince), - skialpový závod (vítěz 13. dp Jince) a – přechod skalních útvarů a slanění (vítěz 13. dp Jince). Vítězem prvého dne se stalo družstvo 13. dp Jince před ALog A Stará Boleslav a ALog B Stará Boleslav.

V druhém soutěžním dni absolvovali závodníci disciplíny – bojová střelba z pistole za ztížených podmínek (vítěz 22. z VrL Náměšť nad Oslavou), - paměťový orientační běh (vítěz 13. dp Jince) a – rozdělávání ohně (vítěz 13. dp Jince). Vítězem druhého dne se stalo družstvo 13. dp Jince před ALog A Stará Boleslav a 53. p PzEB Opava.

Ve třetím soutěžním dni absolvovali závodníci disciplíny – lanová cesta nahoru a dolu (vítěz družstvo Belgie) - hod nožem, sekerou a střelba z luku (vítěz Alog B Stará Boleslav), a – 1. pomoc (vítěz 7. mb Hranice). Vítězem třetího dne se stalo družstvo 53. p PzEB Opava před ALog B Stará Boleslav a 7. mb Hranice.

Ve čtvrtém soutěžním dni absolvovali závodníci disciplíny – hod granátem na cíl a střelba z laserové pušky (vítěz družstvo Francie), a - dvoukolový biatlonový štafetový závod (vítěz ALog A Stará Boleslav). Vítězem čtvrtého dne se stalo družstvo Alog A Stará Boleslav před družstvem Francie a Slovenska.

Celkovým vítězem čtyř denního klání se stalo 13. dělostřelecký pluk Jince (Vojtěch Neumann, Matěj Picka, Karel Mančal) před družstvem Agentura logistiky A Stará Boleslav (Jan Rada, Martin Petr, Pavel Skalický) a 53. plukem průzkumu a elektronického boje Opava (Jiří Foltys, Zdeněk Didek, David Herber).

Specifikou závodu je nejen fyzická ale i extrémní psychická zátěž. Závod tohoto charakteru nemá ve světě obdoby. Velkou zásluhu na vytváření jednotlivých disciplín mají především učitelé z Centra tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany.

Odbornou a společenskou váhu tohoto 27. ročníku Mezinárodního mistrovství Armády České republiky v zimním přírodním víceboji „Winter Survival“ přišli podpořit hosté MO ČR: brig. Ing. Pavel Lipka – Zástupce Náčelníka generálního štábu- Náčelník štábu. Ten při slavnostním ukončení pronesl: „Soutěž WS je určitě významnou soutěží, kde při extrémních podmínkách zimního prostředí a hor. WS má velký význam pro týmovou práci, tady prokázaly jednotlivé týmy, že jedině týmová souhra může znamenat to, že dojdou do cíle. Já jsem maximálně spokojený, že letos se to podařilo opravdu všem týmům, že neměl nikdo žádné velké zranění a že jsou, tak jak jsem měl možnost s nimi hovořit, spokojeni a i zahraniční partneři se v příštích letech budou vracet.“. Z dalších hostů to pak byli genmjr. Ing. Radek Hasala -  Náčelník vojenské kanceláře prezidenta republiky, genmjr. Ing. Roman Náhončík- Velitel pozemních sil, brig. Ing. Miroslav Jírů, MSc. - Ředitel agentury logistiky, plk.gšt.Ing. Jiří Líbal - Velitel 4. brigády rychlého nasazení, plk.gšt. Ing. Miroslav Vybíhal MSS- Velitel 7. mechanizované brigády, plk.gšt. Ing. Miroslav Horáček- Velitel 14.pluku logistické podpory, plk.gšt. Ing. Alois Matýzka – Ředitel Krajského vojenského velitelství Brno, plk.gšt. Ing. Roman Gottfried - Velitel velitelství vojenské policie Olomouc, plk.gšt. Ing. Vladimír Répal. Ph.D. - Ředitel Vojenského hydrometeorologického úřadu, plk.gšt. doc. PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc. - Náčelník Vojenského Oboru při FTVS-UK, Ing. Libor Tejnil - Ředitel Vojenských Lázeňských a rehabilitačních zařízení a samozřejmě brig.prof.RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D. – rektorka – velitelka Univerzity obrany.

Velitelem závodu WS 2024 a velícím důstojníkem při slavnostním nástupu byl plk.Libor Švec – zástupce rektorky univerzity obrany pro vojenskou činnost.

Z civilního sektoru byli mezi hosty: Jan Krkoška, hejtman Moravskoslezského kraje, který v závěru závodu pronesl: "Já za hejtmanství jsem velmi rád, že tahleta soutěž probíhá v Jeseníkách, našich horách, když se podíváme okolo sebe, je tady mnoho zemí, kteří bojovali v nejtěžších podmínkách a to tady na Pradědu. Já musím říct, že všichni jsou borci, kteří zdolávali celý týden více jak sto kilometrů o přežití v přírodě, v Jeseníkách, mají můj obdiv.“ Z dalších hostů to byl pak Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje, starostové obcí Radka Chudová (Karlová Studánka) a Radomír Neugebauer (Bělá pod Pradědem), ředitel léčebných lázní Karlova Studánka Jan Poštulka, zástupci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, zástupci Biskupských lesů Ostrava, LČR, LS Jeseník, Horské služby Jeseníky a další.

V průběhu slavnostního vyhodnocení závodu přijali vítězové poháry a ceny z rukou Pavla Lipky, Zuzany Kročové, Jana Krkošky a dalších čestných hostů a sponzorů.

Všichni soutěžící, od prvního do posledního, prokázali vůli zvítězit a všem patří vysoké uznání. Poděkování pak patří pracovníkům UO Brno za přípravu a organizaci soutěže a v neposlední řadě pak vedoucímu a pracovníkům hotelu VZ Ovčárna za zajištění bezchybného zázemí pro soutěžící a hosty.


JL, kategorie: Zpravodajství, týden: 03, ročník: 34, rok: 2024

Diskuze nad článkem:

Zpět


 
Společenská kronika (klikni)
1 Odešli z našich řad
2 Řádková inzerce
Nejčtenější články
Nadýchali ještě před Silvestre...
Rekordní výtěžek z prodeje pun...
Vánoční koncert v Bělé
Tradiční silvestrovské střílen...
Nechytejte kočky o Vánocích
Nejčtenější sloupky
Nic není zadarmo
Boj o koryta nebo o principy?
Dvě události
Kauza Jindřichov
Jeseník chce stavět plavecký b...
JAW Studio
Tento web neuchovává data návštěvníků.