Jesenický týdeník Online Jesenický týdeník
Dnes je neděle 03.12.2023 14:55, jste 19841068. návštěvník přihlášený jako guest.

Internetová kavárna a klub Plíživá kontraInternetová kavárna a klub Plíživá kontra
 

Těžba kaolinu má zelenou

Foto - Obnovuje se těžba strategické suroviny: Ministerstvo životního prostředí souhlasí s těžbou kaolinu na Jesenicku

Těžba kaolinu má zelenou

Ministerstvo životního prostředí ČR udělilo souhlasné stanovisko EIA k obnovení těžby strategické suroviny, kaolinu, v okrese Jeseník. Ministerstvo podrobilo záměr důkladnému a detailnímu zkoumání z hlediska životního prostředí a stanovilo několik přísných podmínek pro obnovu těžby, která odráží i aktuální státní zájem v souvislosti s omezenou dostupností suroviny z Ukrajiny do EU. Společnost Vidnavský kaolin, majitel ložiska v Staré Červené Vodě, Velké Kraši a v městě Vidnavě, tak nejen opětovně zahájí těžbu, ale také přispěje k obnovení železniční dopravy v regionu.

Souhlasné stanovisko MŽP k obnově těžby vedlo ke svolání pracovní skupiny, v níž se sešli zástupci Správy železnic, ČD Cargo, Carbosped, starostové dotčených obcí a zástupci společnosti Vidnavský kaolin. Cílem je pracovat na obnově železničního spojení Velká Kraš - Vidnava pro nákladní i osobní dopravu.

Obnova těžby kaolinu má dvojí dopad: posiluje surovinovou nezávislost České republiky a vytváří nová pracovní místa. Tento krok zaručuje regionu ekonomický prospěch. Dosud významné zásoby kaolinu na Ukrajině (v oblasti Donbasu), byly ovlivněny konfliktem, což činí obnovu těžby ve Vidnavě prospěšnou v evropském měřítku.

"Vidnava - Stará Červená Voda představují významné a historicky používané kaolinové ložisko na severní Moravě s dlouhodobou tradicí. Jde o jedno ze strategických ložisek na území našeho státu, jehož využití souzní s aktuální surovinovou politikou," sdělil Robert Gregov, Vidnavský kaolin

Dotčený region, dříve významný producent kaolinu a šamotu v ČR, zažil po zastavení těžby v 90. letech vysoký propad pracovních míst a ekonomické aktivity v navázaných službách. Přerušeno bylo i železniční spojení dotčených obcí se zbytkem regionu, což negativně ovlivnilo i další ekonomické aktivity regionu, jako je těžba dřeva či žuly.

Úvodní setkání pracovní skupiny se zaměřilo na důkladné seznámení s projektem obnovy těžby kaolinu a s ním spojené zprovoznění vlakové dopravy, jež byla pozastavena v roce 2010. Obec Vidnava vždy odmítala ukončení vlakové dopravy a několik let aktivně usilovala o její znovuobnovení. Bohužel minulé pokusy o obnovení konstruktivních jednání s příslušnými orgány byly neúspěšné. Zásadní zlom nastal až nyní, kdy společnost Vidnavský kaolin, investující do projektu, získala EIA. Tento krok výrazně pozitivně ovlivnil celou situaci a nastal čas reálně řešit obnovení vlakové dopravy s klíčovými aktéry.

V rámci setkání investor představil aktuální vývoj podnikatelského záměru, který zahrnuje nejen obnovu těžby kaolinu, ale také obnovení vlečky a tratě do areálu bývalé šamotárny ve Velké Kraši. Obnovení tratě je doplněním dopravní infrastruktury.

Starosta Vidnavy Rostislav Kačora položil během setkání pracovní skupiny dotaz, zda bude možné převážet takové množství suroviny. Zástupci společností Správa železnic a ČD Cargo se shodli a ujistili starostu města, že po spuštění a obnově trati bude kapacita železniční dopravy připravená na kvóty dobývání stanovené v EIA.

Závěrem lze konstatovat, že souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí k obnově těžby strategického kaolinu na Jesenicku představuje klíčový krok směrem k udržitelnému rozvoji regionu a otevírají se nové příležitosti pro ekonomický růst a pracovní místa.

Tunel Kaolinky Vidnava. FOTO (TZ)


TZ, kategorie: Zpravodajství, týden: 34, ročník: 33, rok: 2023

Diskuze nad článkem:

Zpět


 
Společenská kronika (klikni)
1 Odešli z našich řad
5 Inzerce
Nejčtenější články
Nenadálé odvolání ředitelky MK...
Neplatil výživné, teď mu hrozí...
Mužům AC Gamaspol Jeseník sezó...
Kraj znovu pomůže s rozvojem v...
Konference samospráv přiblížil...
Nejčtenější sloupky
K ČEMU VOLBY
Internetový úvod
Mikulovice bez praktického lék...
Hádejte třikrát
Bazén Česká Ves - cesta do min...
JAW Studio
Tento web neuchovává data návštěvníků.