Jesenická výzva II
Jesenický týdeník Online Jesenický týdeník
Dnes je čtvrtek 27.01.2022 05:45, jste 15809918. návštěvník přihlášený jako guest.

Internetová kavárna a klub Plíživá kontraInternetová kavárna a klub Plíživá kontra
 

Jesenická výzva II
OHK Jeseník,

Stanovisko k úvahám o lock-downu průmyslových aktivit.


Jesenická výzva II

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR je stále častěji zmiňována možnost tzv. úplného lock-downu, tedy včetně úplného omezení průmyslových aktivit.
Velmi vážně a s plnou zodpovědností chceme před tímto nedomyšleným fatálním krokem varovat.
Obecně lze říci, že lock-downy v žádné zemi světa nevedly k dlouhodobému zlepšení situace, a to i přes jejich opakování. Zlepšení nastolila pouze rychlá vakcinace obyvatel, aktivizace nemocničních kapacit, nastavení hygienických opatření a mohutné testování obyvatel, trasování a rychlá eliminace nakažených osob do karantény (Izrael, Srbsko, Jižní Korea).
Je potřeba zdůraznit, že v žádné zemi světa nedošlo při lock-downech k uzavření průmyslových firem a jen velmi málo zemí dlouhodobě uzavřelo školy.
ČR by tak byla v případě přijetí takovéhoto opatření první zemí pouštějící se do tohoto experimentu s naprosto nepředvídatelnými důsledky.

U lock – downu průmyslových aktivit by tak již nebyly v sázce pouze osobní tragédie a ekonomický propad obdobný lock-downu služeb, došlo by k narušení a rozvalu složitých dodavatelsko-odběratelských řetězců a k vytlačení českých firem z mezinárodního obchodu, a to v mnoha případech nevratně. Čeští dodavatelé by tak byli v důsledku nespolehlivosti nejen penalizováni astronomickými částkami, ale i zcela nahrazeni dodavateli z jiných zemí.
V 90. letech se českému průmyslu podařilo velmi rychle přeorientovat na nové trhy, to však bylo hlavně díky velmi nízkým výrobním nákladům a z toho vyplývající vysoké konkurenceschopnosti. Tato výhoda však již dnes neexistuje, a naopak musí čeští výrobci na světových trzích čelit levnějším konkurentům zejména z Asie. Za této situace by tak byla ztráta zákazníků naprosto fatální a vedla by k dlouhodobému významnému poklesu jejich schopností a aktivit včetně tvorby bohatství!
I současná krize prokázala, že právě zdravá struktura průmyslu je nejlepší pojistkou proti ekonomickým propadům. V případě úplného lock-downu lze očekávat masivní propad tvorby bohatství s následným poklesem až pádem životní úrovně obyvatel, kvality veřejných služeb včetně zdravotnictví a školství. Tato situace by vedla k nebývalému odlivu mozků z ČR a k přetvoření země v ekonomickou kolonii jiných úspěšnějších zemí.
Patříme mezi 30% šťastných zemí, kde můžeme debatovat o tom, zda je hodnota lidského života „nevyčíslitelná“, těch 70% zemí takovou výhodu nemá a v mnohých zemích se hodnota života pohybuje v řádech několika dolarů. Rozdíl mezi oněmi 30% a 70% je právě a jen ve schopnosti vlastní vnitřní organizace, struktuře národního hospodářství a efektivitě tvorby bohatství. Tento rozdíl není jednou a pro vždy daný a snadno se může stát, že o tuto výhodu může země vlastní nezodpovědností přijít (viz Rhodesie/Zimbabwe, bývalá nejbohatší země a Perla Afriky, či Venezuela, bývalý nejbohatší stát Jižní Ameriky).
Nemáme právo předpokládat, že hodnota našich životů je vyšší než hodnota životů našich dětí či vnoučat! Nemáme právo je zatížit našimi nezměrnými dluhy a rozvrácenou ekonomikou země! Uzavření průmyslu, nevratná ztráta zahraničních kontaktů a zákazníků by byla zcela jistě přesně takovým krokem!
V Jeseníku dne 3.3. 2021

Ing. Cyril Svozil
majitel a ředitel holdingu Fenix Group
1 místopředseda představenstva OHK Jeseník + ostatní KHK a OHK


OHK Jeseník, 12.3.2021 16:32, zobrazení: 9272

Diskuze nad článkem:

Zpět


 
Inzerce
6JCH http://www.fler.cz/ptak-skrivan
8FACEBOOK JT
Řádková inzerce
Společenská kronika
Za kopcem
Ročník: 32, Číslo: 03
I. anketa
Jesenická nemocnice - věc veřejná
graf
II. anketa
Z klasického týdeníku
ZEMŘEL VELKÝ IDEALISTA - 3x
Připomenutí - 2x
Představujeme novou tvář jesenické kultury - 2x
Vodné a stočné podražilo téměř o deset procent! - 2x
OK TAXI budiž pochváleno! Empatie, úcta, pokora, spolehlivost! - 2x
Nejčtenější články
JESENÍK ODMÍTL DOTOVAT SOUKROMÉ PODNIKÁNÍ - 12494x
V JESENÍKU JE NEJDRAŽŠÍ PARKOVNÉ NA SEVER OD OLOMOUCE - 12489x
CHCE VEDENÍ MĚSTA JESENÍK ZLIKVIDOVAT TURISTICKÝ RUCH? - 12323x
Za žalobce chodí jen advokát - 11517x
Další morální selhání starostky Blišťanové - 10701x
JAW Studio
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 obrazových bodů a 16 bitovou barevnou hloubku (HiColor)