Jesenický týdeník Online Jesenický týdeník
Dnes je pondělí 28.11.2022 16:48, jste 17520376. návštěvník přihlášený jako guest.

Internetová kavárna a klub Plíživá kontraInternetová kavárna a klub Plíživá kontra
 

Trochu jiná škola

Projekt Kamenná jako součást výuky Montessori tříd na základní škole ve Vápenné. Vztyčení zvonice, vyčištění pramene a výstavba útulny. Poznávání historie v praxi.

Vápenná - Na Montessori výuku mohou být rozličné názory. Jedni v něm vidí ideální alternativně vzdělávací program, kterým italská pedagožka Maria Montessori v podstatě uvedla do praxe zásady Jana Amose Komenského, pro druhé může jít o podivnou instituci pro děti z elitních rodin, kde se platí „školné“. Skutečné objektivní hodnocení nabídnou až výsledky žáků v dalším studiu a jejich uplatnění v reálném životě. Jedno však propagátorům Montessori výuky nelze upřít – zájem o tuto alternativu standardního školství na Jesenicku roste. Jesenický týdeník proto oslovil Věru Ingrovou, která je jednou z vyučujících Montessori tříd na ZŠ Vápenná, aby přiblížila jak kořeny vzniku Montessori hnutí na Jesenicku, tak i jeden z projektů, na němž žáci v uplynulých třech letech pracovali.</p>

JT Kdy se zrodil projekt „Cesta s Montessori“? </p>

V roce 2014 přišla skupina rodičů s myšlenkou otevřít prostor inovativnímu vzdělávání na Jesenicku a podpořit otevření třídy, kde by se vyučovalo Montessori metodou. Vedení ZŠ Vápenná a obec Vápenná tuto výzvu přijali a poskytli celému projektu nejen střechu nad hlavou, ale i výraznou a nadstandardní podporu. Nicméně spolupráce s dalšími subjekty (rodiče dětí, příznivci, sponzoři...) byla nutná a z tohoto důvodu byla založen Spolek Cestou s Montessori (dříve občanské sdružení). </p>

JT Mohla byste přiblížit jak některý z projektů, jehož se děti v rámci inovativního vzdělávání účastní, vypadá? </p>

Jedním z hlavních pilířů Montessori výuky v posledním trojročí (tzn. 7., 8. a 9. ročníku ZŠ) je směřování výuky ke společné cestě, která vede k cíli. Cíl musí být konkrétní, hmatatelný, nejlépe dětmi zvolený. Jde o projekt z reálného života, aby dítě ve věku 13, 14, 15 let vidělo smysl své práce. V rámci projektu je plněn obsah školního vzdělávacího programu pro tyto ročníky ve všech předmětech. Jen k tomu nedochází v uzavřeném prostoru třídy, v lavicích nad učebnicemi, ale v reálném prostoru se skutečnými problémy, které je potřeba vyřešit. Tak se projekt Kamenná stal součástí výuky dětí posledního trojročí. Byl mezi několika návrhy, které byly dětem nabídnuty a je docela možné, že k jeho volbě vedlo žáky nejen to, že se na Kamenné narodila prababička dvou z nich, ale i můj osobní vztah k tomuto kraji a velká chuť pro něj opět něco udělat. Jiskry, jak známo, přeskakují a plamínek byl asi zažehnut. </p>

JT Jak probíhalo vlastní naplnění projektu?</p>

Cílem projektu bylo na třech místech zaniklé osady vytvořit malé „připomínkové odpočívadlo“. V říjnu 2019 děti představily návrh tříletého projektu Vladimíru Solodujevovi, který je starostou obce Skorošice, v jejímž katastru se zaniklá osada nachází. Toho jejich nápad zaujal a přislíbil podporu obce. V červnu 2020 se podařilo nalézt a vyčistit pramen a upravit místo, kde původně stála hasičská zbrojnice. Další rok byla na místě bývalé kaple sv. Josefa vztyčena kovaná zvonice, na které se vlastní tvorbou podílely děti pod vedením kováře Marka Frančiaka. Poslední fází bylo zbudování ohniště a malé otevřené útulny k přespání tam, kde stávala původně škola. Nakonec však vyrostla na vhodnějším místě v horní části osady. Vlastní realizaci předcházel skoro celý školní rok návrhů, plánů a rokování, jak by taková útulna měla vypadat, kolik by stála a jestli se zvládne postavit. Celý projekt byl také možností setkat se zajímavými lidmi. Někteří z nich byli dětem odbornou pomocí, jiní se stali zdrojem zajímavých informací. Poslední rok projektu vedla žáky Zdeňka Morávková a se stavbou útulny zásadně pomohl stavbyvedoucí František Vrána. Tříletý projekt byl uzavřen slavnostním otevřením útulny v sobotu 18. června. </p>

JTDěkuji za rozhovor. </p>

(pm)


pm, kategorie: Zpravodajství, číslo: 24, ročník: 32, rok: 2022, zobrazení: 4933

Diskuze nad článkem:

Zpět


 
Inzerce
6JCH http://www.fler.cz/ptak-skrivan
8FACEBOOK JT
Řádková inzerce
Společenská kronika
Za kopcem
Ročník: 32, Číslo: 46
Představujeme nového starostu Radomíra Neugebauera - 10x
I. anketa
Jesenická nemocnice - věc veřejná
graf
II. anketa
Z klasického týdeníku
Den dětí v Javorníku proběhl tentokrát ve sportovním stylu - 6114x
Jeseničtí karatisté se na mistrovství Evropy neztratili - 5377x
Běh pro válečné veterány - 5330x
Úctyhodný věk a dobrý skutek - 5035x
Trochu jiná škola - 4933x
Nejčtenější články
Prohraným soudem to zdaleka nekončí - 8318x
Poklona hardrockovým legendám v Plíživé Kontře - 6716x
STATISTIKA, KTERÁ NEPOTĚŠÍ - 5741x
"Chtěl bych se dožít toho, že ve Strakovce bude sedět česká vláda, která bude myslet na české lidi," řekl v Klubu Plíživá Kontra Ivan Vyskočil - 4102x
JAW Studio
Tento web neuchovává data návštěvníků.