Auditoři vznesli vážná obvinění
Jesenický týdeník Online Jesenický týdeník
Dnes je úterý 20.10.2020 05:46, jste 10815452. návštěvník přihlášený jako guest.

Internetová kavárna a klub Plíživá kontraInternetová kavárna a klub Plíživá kontra
 

Auditoři vznesli vážná obvinění
(pm),

Bývalou starostku Velké Kraše viní současné vedení obce ze škody za bezmála 900 tisíc korun. Bouřka nejen za okny, ale i v sále kulturního domu.


Auditoři vznesli vážná obvinění

Velká Kraš - Sedmé zasedání zastupitelstva obce ve Velké Kraši se uskutečnilo ve čtvrtek 20. června v sále kulturního domu. Na jeho programu byly mj. výsledky forenzního auditu, který měl prokázat nebo naopak vyvrátit závažná pochybení bývalého vedení obce. Před zahájením jednání zastupitelstva se venku strhla bouřka, která jako by chtěla symbolizovat, jak bude chvílemi vypadat situace v sále, zejména pak v závěrečné diskuzi.
Po formálních bodech úvodní části jednání dostali slovo zástupci auditorské firmy, aby přednesli výsledky svých zkoumání, které se měli týkat hospodaření obce v letech 2015 – 2018. Ve skutečnosti se ale jejich zpráva týkala víceméně jen roku 2018. K předchozímu období měli auditoři jen neúplná data, neboť podle jejich slov byly veškeré záznamy z období před 28. 2. 2019 z PC v kanceláři starostky vymazány. Auditoři vznesli celkem deset bodů závažných zjištění, z nichž část se týkala pochybení v oblasti administrativy – nedostatky při inventarizaci majetku obce, při vyplácení cestovného a cestovních náhrad, absence zpráv o pracovních cestách, nedostatečná evidence poskytnutých darů nebo absence knihy jízd u služebního vozidla. Dalšího pochybení se bývalé vedení obce mělo podle auditorů dopustit porušováním péče řádného hospodáře.
Sem spadalo např. provozování ztrátové hospodářské činnosti (prodejna Květinka ve Vidnavě a pěstební činnost na tzv. „zahrádce“ v Hukovicích), pokuty udělené obci za neodeslání potřebných dokumentů v případě dotačních prostředků využitých v MŠ, pokuta za přečerpání vody z podzemního zdroje nad rámec stanoveného limitu nebo za nepovolenou těžební činnost v lese, prodej nemovitostí za cenu nižší než obvyklou apod. Suma sumárum toho bylo za cca 900 tisíc korun, přičemž více jak polovina ztráty plynula z provozu Květinky a zahrádky. Vyřčená slova samozřejmě vyvolala odezvu v sále. Padly dotazy na výši nákladů za audit i to, jak jsou zjištěné výsledky v souladu s předcházejícími finančními audity hospodaření obce za roky 2015 – 2017, respektive proč už dříve nekonal finanční a kontrolní výbor zastupitelstva. Starosta obce Zdeněk Zátopek veřejnosti sdělil, že předchozí finanční audity údajně nešly do takové hloubky, aby pochybení odhalily. Náklady na forenzní audit stály obec Velkou Kraš cca 250 tisíc korun a více jak 100 stránkový elaborát bude po svolení auditorské firmy nyní přístupný veřejnosti na obecním úřadě.
Dále starosta veřejnost seznámil s tím, že vedení obce má ohlašovací povinnost a musí s výsledky auditu obeznámit orgány činné v trestním řízení. V této otázce jde ale spíše jen o formalitu, neboť hospodářská kriminálka problematické hospodaření obce řeší již od podzimu 2018, kdy na bývalou starostku bylo podáno trestní oznámení. Výsledky auditu pak odsouhlasilo všech pět členů stávajícího zastupitelstva obce. Z toho, co na zasedání zaznělo, bylo patrné, že ne vše v obci bylo v uplynulém období v pořádku, ale máslo na hlavě má rozhodně více lidí než jen bývalá starostka Vlasta Kočí.


(pm), 29.7.2019 13:56, zobrazení: 11625

Diskuze nad článkem:

Zpět


 
Inzerce
6JCH http://www.fler.cz/ptak-skrivan
7Webová kamera Jeseník
8FACEBOOK JT
Řádková inzerce
Společenská kronika
Za kopcem
Ročník: 30, Číslo: 41
I. anketa
Jesenická nemocnice - věc veřejná
graf
II. anketa
Z klasického týdeníku
Výzva pro KIDSOK - 10859x
Petice za vyhlášení obecního referenda - 19x
Letní pouť v Horní Lipové - 4x
Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným - 4x
Slimáci, plzáci a hlemýždi - 3x
Nejčtenější články
Přežijí horské lesy Jeseníků rok 2020? - 11667x
Jeseničtí městští úředníci přišli o svého šéfa - 11417x
Říjnová glosa: Umění bezdradnosti - 10203x
“Řádný hospodář” nakupuje zbytečné parkomaty - 9590x
O 5G SÍTÍCH A ELEKTROSMOGU S MARTINEM NOVOTNÝM - 9038x
JAW Studio
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 obrazových bodů a 16 bitovou barevnou hloubku (HiColor)